Priser

Priser:

Den obligatoriske undervisning koster 14.995 Kr.

Ved to tilmeldinger samtidig, gives kr.500 i rabat til hver tilmelding 🙂
Beløbet dækker følgende undervisning:
 • Teorikursus med lærer – 3.095 Kr.
 • manøvrebane med transport – 1.700 Kr.
 • Glatbane med transport – 2.200 Kr.
 • 16 kørelektioner  – 8.000 Kr.

Supplerende køretimer betales når kortet er hjemme 🙂

Derudover skal du købe følgene:

 • Prøvegebyr til borgerservice: 1.000 Kr.
 • Førstehjælpskursus: 600 Kr.
 • Lægeerklæring: 500 Kr. (ca.)
 • Leje af skolevogn til prøve: 700 Kr.
 • Supplerende køretimer: 600 Kr. pr. lektion à 45 min.
 • Licens til Drive4You 150 Kr.
 • Booking af prøver 150 Kr.
 • Evt. rykker gebyr: 200 Kr.

Med mindre andet er aftalt, skal køretimer afmeldes senest 12 timer før planlagt start, ellers afregnes fuld pris.

Hvis biler under banekørsel påføres skader, er der selvrisiko på 6.000 Kr. Denne selvrisiko påhviler eleven.

Der er ingen forventning om, at du er klar til køreprøve efter de lovpligtige 16 køretimer. Det er der næsten ingen der er. Du skal forvente supplerende køretimer før du kan levere det, der skal til, ved køreprøven.